Hotline: 0982.822.147/ 0989.700.700
# THÔNG TƯ 13/2013/TT-BXD NGÀY 15/8/2013 QĐ VỀ THẨM TRA, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ XDCT