Hotline: 0982.822.147/ 0989.700.700
# NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2014 HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤU THẦU