Hotline: 0982.822.147/ 0989.700.700
# THÔNG TU 17/2016 HƯỚNG DẪN NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG XD