Hotline: 0982.822.147/ 0989.700.700

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Có hiệu lực ngày 01/9/2016.  Đồng thời Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 qui định bắt buộc các cá nhân và tổ chức phải có Chứng chỉ hành nghề đảm bảo Năng lực hoạt động xây dựng. EDUPRO là đơn vị có uy tín đào tạo nghiệp vụ xây dựng trong cả nước. Chúng tôi tiếp tục tư vấn và hướng dẫn cấp Chứng chỉ hành nghề cho tổ chức, cá nhân đúng thủ tục, trong thời gian sớm nhất. LH : 0989.700.700/0982.822.147