Hotline: 0982.822.147/ 0989.700.700

Các Khóa học của chúng tôi về "Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản"; "Nghiệp vụ đấu thầu nâng cao"; "Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng internet" sẽ giúp cho học viên có được những kiến thức cần thiết trong công tác đấu thầu. Sau khóa học các học viên sẽ được cấp chứng chỉ có giá trị trên toàn quốc, đảm bảo đủ cơ sở tham gia các nghiệp vụ về đấu thầu