Hotline: 0982.822.147/ 0989.700.700

KE HOACH TỔ CHỨC THI SÁT HẠCH ĐẤU THẦU NĂM 2019

Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông báo số 201/TB-QLĐT về kế hoạch thi sát hạch cấp Chứng chỉ Hành Nghề Đấu thầu ngày 19/3/2019.

 

Tổ chức, cá nhân cần tham dự có thể liên hệ với EDUPRO để được tư vấn:

1. Tư vấn soát xét hồ sơ nộp lên Cục Quản lý đấu thầu

2. Đăng ký học Ôn thi bồi dưỡng  thi sát hạch.

 

           Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 

           VP Công ty Cổ phần Đào tạo & Nghiên cứu quản lý kinh tế:

 

            Ms Nhung: 0982.822.147                    Fax: 04. 3559 21 65

 

            Email: eduprohanoi@yahoo.com       Web:www.edupro.com.vn

  

 

Đăng ký