Hotline: 0982.822.147

KHÓA HỌC BD TẬP HUẤN CÁC CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH MỚI CHO KẾ TOÁN VÀ CHỦ TÀI KHOẢN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ
VPHN: Villa Số 4 TT6A Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

VP HCM: Số 131/2, Đường 3/2, P11, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.
Tel: 04.3.5592164/0982.822147 ( Nhung) Fax: 04.3.5592165

Email: eduprohanoi@yahoo.com      Website: edupro.com.vn

------------------

 

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG, TẬP HUẤN

“CÁC CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH MỚI CHO KẾ TOÁN VÀ CHỦ TÀI KHOẢN CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN CÁC CẤP”

 

Chuyên đề 1: Một số nội dung về chế độ kế toán mới đối với đơn vị sử dụng ngân sách.

(1) Chuyên đề này sẽ trao đổi một số vấn đề liên quan đến các nội dung cơ bản của:

- Luật Kế toán năm 2015, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán;

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp.

1. Khái quát về những điểm cần lưu ý quan trọng trong Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Mục tiêu, đối tượng áp dụng chế độ kế toán.

- Những điểm mới đối với chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo kế toán.

2. Các nội dung cụ thể về tổ chức công tác kế toán HCSN

3. Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ kinh tế cơ bản trong các đơn vị HCSN theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC.

(2) Một số sai sót thường gặp, một số phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán.

(3) Trao đổi, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc của các đơn vị.

Chuyên đề 2: Quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

(1) Chuyên đề này sẽ trao đổi một số vấn đề liên quan đến các nội dung cơ bản của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

- Danh mục sản phẩm, dịch vụ công

- Phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

- Thẩm quyền quyết định phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

- Điều kiện giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

- Giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Chuyên đề 3: Hướng dẫn xây dựng dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán đối với đơn vị dự toán.

 (1) Chuyên đề này sẽ trao đổi một số vấn đề liên quan đến các nội dung cơ bản của:

- Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN; Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật NSNN;

- Thông tư số 109/2020/TT-BTC ngày 25/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021;

*** Giảng viên: Các giảng viên có thâm niên công tác, có học hàm Phó Giáo sư, Học vị Tiến Sĩ, Thạc Sĩ, đồng thời  là những người trực tiếp biên soạn các tài liệu bồi dưỡng kế toán – tài chính công và các chuyên gia đã tham gia góp ý xây dựng văn bản pháp luật

           VP Công ty Cổ phần Đào tạo & Nghiên cứu quản lý kinh tế:

            Thầy Khánh: 0989.700.700 hoặc C.Nhung 0982.822.147 

            Email:eduprohanoi@yahoo.com       Web:www.edupro.com.vn

Công ty Cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Kinh tế rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan.

 

 

 

 

Đăng ký