Hotline:

KỸ NĂNG GIAO TIẾP ỨNG XỬ CHO CÁN BỘ Y TẾ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ
VPHN: Số 4 TT6A Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

VP HCM: Số 131/2, Đường 3/2, P11, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.
Tel: 024.3.5592164/0982.822147 ( Nhung) Fax: 024.3.5592165

Email: eduprohanoi@yahoo.com      Website: edupro.com.vn

-------------------------------------------

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

" KỸ NĂNG GIAO TIẾP, ỨNG XỬ DÀNH CHO CÁN BỘ Y TẾ”

 

PHẦN 1: GIAO TIẾP, ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ Y TẾ

1.Tầm quan trọng của giao tiếp, ứng xử trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Đối với CBYT

- Đối với người bệnh

- Đối với CSYT

2.Một số quy định chung về giao tiếp, ứng xử của CBYT

- Giao tiếp không lời

- Giao tiếp có lời

- Mối liên hệ giữa giao tiếp không lời và giao tiếp có lời

PHẦN 2: GIAO TIẾP, ỨNG XỬ CỦACÁN BỘ Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

          1. Công thức chung;

          2. Cách chào, xin lỗi, cảm ơn, gọi tên người bệnh, gia đình người bệnh;

          3. Giao tiếp, ứng xử của cán bộ y tế đối với một số công việc và chức danh cụ thể

          4.  Một số tình huống giao tiếp, ứng xử của nhân viên y tế

MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

1.Thông tư số : 07/2014/TT-BYT Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế

2. Kế hoạch Triển khai thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

                (Được phê duyệt tại Quyết định số  2151QĐ-BYT

                            ngày  04   tháng  6  năm 2015)

   Mẫu 1 – Cam kết của cán bộ y tế với Trưởng khoa, phòng

   Mẫu 2 – Cam kết của Trưởng khoa, phòng với Giám đốc Bệnh viện

              Mẫu 3 -Cam kết của Giám đốc Bệnh viện với Giám đốc Sở Y tế (LĐ Bộ Y tế)

              Mẫu 4 - Sở Y tế với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW

            Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

           VP Công ty Cổ phần đào tạo & Nghiên cứu quản lý kinh tế:

            Ms Nhung : 0982.822.147     Tel: 04.3559 2164      Fax: 04. 3559 21 65

             Email: eduprohanoi@yahoo.com; Website: edupro.com.vn

Công ty Cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Kinh tế rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!   

Đăng ký