Hotline: 0982.822.147/ 0989.700.700

Các chương trình đào tạo khác

Công ty CP Đào tạo và Nghiên cứu QLKT liên kết với các đơn vị Sở LĐTB và XH và các cơ quan Nhà nước phối hợp tổ chức