Hotline: 0982.822.147/ 0989.700.700

Các chương trình đào tạo khác

EDUPRO liên kết với Học viện Tài chính đào tạo Kế toán. Liên kết với các Sở XD cấp Chứng chỉ hành nghề Bất động sản cho học viên.