Hotline: 0982.822.147/ 0989.700.700

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, CC NĂNG LỰC TỔ CHỨC

Từ 01/01/2018, cá nhân tham gia vào hoạt động đấu thầu phải có Chứng chỉ Hành Nghề Hoạt động đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp.