Hotline: 0982.822.147/ 0989.700.700

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐẤU THẦU

Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận EDUPRO là cơ sở đào tạo và cấp chứng chỉ đấu thầu: