Hotline: 0982.822.147

QUẢN LÝ BỆNH VIỆN, AN TOÀN TIÊM CHỦNG

Đào tạo các Nghiệp vụ Y cho Các bác sĩ, cán bộ lãnh đạo, quản lý của Bệnh viện(Trưởng, phó phòng và Khoa chuyên môn) - Các sinh viên, học viên sau đại học có nhu cầu nâng cao kinh nghiệm và kiến thức phục vụ cho nhu cầu quản lý và mở rộng bệnh viện