Hotline: 0982.822.147

Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế ( EDUPRO) khai giảng khóa học Đấu thầu Qua mạng thành công

Ngày 27/5/2017, Công ty cổ phần đào tạo và Nghiên cứu Quản lý kinh tế ( EDUPRO) tiến hành mở lớp Đấu thầu Qua mạng cho các đơn vị tại thành phố Đà Nẵng. Đối tượng tham dự là các cán bộ tham gia công tác đấu thầu tại đơn vị như Công ty Xăng dầu khu vực V, Cảng Hàng Không Quốc tế Đà Nẵng, công ty TNHH MTV cấp nước Đà Nẵng, Trung tâm điều độ hệ thống điện Miền Trung… học viên đã được thực hành trên máy tính các kỹ năng đăng ký nhà thầu. Các bước thực hiện Đấu thầu Qua Mạng thật hữu ích.