Hotline: 0982.822.147
# QUẢN LÝ VH TÒA NHÀ, NHÀ CHUNG CƯ, BAN QUẢN TRỊ