Hotline: 0982.822.147
# NGHỊ ĐỊNH SỐ 63/2014 HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤU THẦU