Hotline: 0982.822.147

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. CTCP ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ phối hợp với các Trường Đào tạo ngành Y tế được Bộ Y tế công nhận đào tạo cấp Chứng chỉ Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Viên chức Y tế Bác sỹ, Dược Sỹ, Y tế công cộng, Y học Dự phòng, Kỹ thuật Y, Hộ sinh, Điều dưỡng, Dân số viên. Liên hệ: Hồng Nhung: 0982.822.147

Căn cứ Bộ Tiêu chí đánh giá Chất lượng Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 4858 /QĐ-BYT ngày 13/12/2013 của Bộ Y tế.

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đào tạo liên tục CB YT

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của các bệnh viện và các cơ sở y tế, chúng tôi xin thông báo chiêu sinh lớp đào tạo kiến thức, các khóa học: Phương pháp sư phạm Y học cơ bản, Phương pháp dạy và học Lâm sàng, Lớp Kiểm soát Nhiễm khuẩn Bệnh viện... Cần tư vấn xin liên hệ: MS Nhung: 0982.822.147.

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ (EDUPRO) là đơn vị Đào tạo được Bộ xây dựng công nhận là cơ sở đào tạo các khóa học Quản lý dự án, Giám sát thi công xây dựng công trình, Định giá XD, Lập Dự toán, Quản lý Chi phí.

Thực hiện Theo Nghị định 15/2021 mới ban hành, EDUPRO đào tạo rất nhiều khóa Bồi dưỡng trong ngành xây dựng. Liên hệ : Anh Khánh: 0989.700700