Hotline: 0982.822.147

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế. CTCP ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ phối hợp với các Trường Đào tạo ngành Y tế được Bộ Y tế công nhận đào tạo cấp Chứng chỉ Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Viên chức Y tế Bác sỹ, Dược Sỹ, Y tế công cộng, Y học Dự phòng, Kỹ thuật Y, Hộ sinh, Điều dưỡng, Dân số viên. Liên hệ: Hồng Nhung: 0982.822.147

Căn cứ Bộ Tiêu chí đánh giá Chất lượng Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 4858 /QĐ-BYT ngày 13/12/2013 của Bộ Y tế.

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đào tạo liên tục CB YT

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của các bệnh viện và các cơ sở y tế, chúng tôi xin thông báo chiêu sinh lớp đào tạo kiến thức, các khóa học: Phương pháp sư phạm Y học cơ bản, Phương pháp dạy và học Lâm sàng, Lớp Kiểm soát Nhiễm khuẩn Bệnh viện... Cần tư vấn xin liên hệ: MS Nhung: 0982.822.147.

Chứng chỉ Kế toán trưởng ( đơn vị kế toán Nhà nước/ Doanh nghiệp) là điều kiện đủ để bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng.

Khóa học được Học viện tài chính - Bộ tài chính đào tạo và cấp chứng chỉ theo Qui định Thông tư 199/BTC

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu học xin liên hệ: Cô Nhung: 0982.822.147