Hotline: 0982.822.147

BỘ LĐ TB VÀ XH CẤP QUYẾT ĐỊNH SỐ 465/QĐ-LĐTBXH NGÀY 29/3/2019 CÔNG NHẬN CTCP ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN  An toàn lao động, vệ sinh lao động. NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP NGÀY 15/5/2016; NGHỊ ĐỊNH 140/2018/NĐ-CP QUI ĐỊNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VSLĐ. Công ty CP Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý kinh tế đào tạo cho các đối tượng Cán bộ Quản lý; Cán bộ chuyên trách về ATLĐ; Người LĐ làm công việc nguy hiểm; Người LĐ thuộc mọi ngành nghề đều phải được huấn luyện định kỳ.


Căn cứ Nghị định 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Thủ tướng Chính Phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

Nhằm đáp ứng kịp thời việc chuẩn hóa ngạch, bậc, chức danh, cập nhật kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên các lĩnh vực. EDUPRO phối hợp với các Trường đào tạo bồi dưỡng được Bộ Nội vụ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép đào tạo cấp chứng chỉ nâng ngạch, các lớp tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế, Giáo dục. Cần tư vấn xin liên hệ: MS Nhung: 0982.822.147.