Hotline: 0982.822.147

BỘ LĐ TB VÀ XH CẤP QUYẾT ĐỊNH SỐ 465/QĐ-LĐTBXH NGÀY 29/3/2019 CÔNG NHẬN CTCP ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN  An toàn lao động, vệ sinh lao động. NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP NGÀY 15/5/2016; NGHỊ ĐỊNH 140/2018/NĐ-CP QUI ĐỊNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VSLĐ. Công ty CP Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý kinh tế đào tạo cho các đối tượng Cán bộ Quản lý; Cán bộ chuyên trách về ATLĐ; Người LĐ làm công việc nguy hiểm; Người LĐ thuộc mọi ngành nghề đều phải được huấn luyện định kỳ.


Căn cứ Bộ Tiêu chí đánh giá Chất lượng Bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định số 4858 /QĐ-BYT ngày 13/12/2013 của Bộ Y tế.

Căn cứ Thông tư số 22/2013/TT-BYT ngày 09/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về đào tạo liên tục CB YT

Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của các bệnh viện và các cơ sở y tế, chúng tôi xin thông báo chiêu sinh lớp đào tạo kiến thức, các khóa học: Phương pháp sư phạm Y học cơ bản, Phương pháp dạy và học Lâm sàng, Lớp Kiểm soát Nhiễm khuẩn Bệnh viện... Cần tư vấn xin liên hệ: MS Nhung: 0982.822.147.