Hotline:

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ LĐ - TB VÀ XH CÔNG NHẬN CÔNG TY CP ĐT VÀ NC QUẢN LÝ KINH TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN AN TOÀN -VỆ SINH LĐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG TY CP ĐT VÀ NC QUẢN LÝ KINH TẾ ĐƯỢC PHÉP HUẤN LUYỆN AN TOÀN -VỆ SINH LĐ