Hotline: 0982.822.147

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ
VPHN: Số 4 TT6A Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

VP HCM: Số 131/2, Đường 3/2, P11, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.
Tel: 024.3.5592164/0982.822147 ( Nhung) Fax: 024.3.5592165

Email: eduprohanoi@yahoo.com      Website: edupro.com.vn

---------

 

Chương trình đào tạo liên tục

 

Chuyên ngành                Tên khóa học                                 Số tiết 

 

Sức khỏe môi trường

Sức khóe trường học

30

Kiểm soát nhiễm khuẩn

45

Chương trình đào tạo một sức khóe (One health)

40

Xử lý chất thải y tế (1 tháng)

 

 

Chuyên ngành                Tên khóa học                                 Số tiết 

 

 

 

Tổ chức Quân lý Y tế

Quản lý nguy cơ và Đảm bảo an toàn người bệnh

40

Lêp kế hoạch y tế

24

Quản lý bệnh viện

40

Quản lý chất lượng dịch vụ bệnh viện

48

Quản lý nhân lực bệnh viện

24

Quản lý y tế

24

Lãnh đạo  và QLBV trong bối cảnh hội nhập và phát triển

24

Quản lý điều dưỡng (7 ngày)

 

 

Chuyên ngành                   Tên khóa học                             Số tiết

Y đức Y xã hội học

Kỹ năng giao tiếp & ứng xử dành cho cán bộ y tế

40

Công tác xã hội trong chăm sóc sức khóe

40

 

Chuyên ngành                    Tên khóa học                              Số tiết

 

 

Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm

Vệ sinh an toàn thực phẩm (03 tháng)

192

Dinh dưỡng Lâm sàng Tiết chế

248

Chứng chỉ Vệ sinh an toàn thực phẩm

60

Chứng chỉ Dinh dưỡng cơ bản (2 tuần)

 

Dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em (1 tuần)

 

 

Chuyên ngành                  Tên khóa học                               Số tiết

 

Truyền thông Giáo dục sức khỏe

Lêp kế hoach can thiệp TTGD thay đổi hành vi sức khóe

35

Ứng dụng CNĐT trong truyền thông thay đổi hành vi

40

 

 Chuyên ngành               Tên khóa học                                Số tiết

 

 

Dịch tễ học

An toàn tiêm chủng

40

Quản lý một số bệnh không lây tại cộng đồng

40

Quản lý và phòng chống một số bệnh truyền nhiễm

40

 

Chuyên ngành                  Tên khóa học                              Số tiết

 

Sức khỏe nghề nghiệp

Hướng dẫn đọc phim Xquang bệnh bụi phổi theo tiêu

Chuẩn quốc tế ILO 2000 và cập nhật theo ILO 2011

40

Bệnh nghề nghiệp 3 tháng

195

Y tế lao động

40

 

Chuyên ngành               Tên khóa học                                  Số tiết

 

Quân lý dự án

Giám sát đánh giá dự án (1 tuần)

 

Lêp kế họach và quản lý dự án (1 tuần)

 

 

Chuyên ngành              Tên khóa học                                  Số tiết

 

 

 

 

 

 

Thống kê tin học Y học – Phương pháp nghiên cứu khoa học

Xåy dựng đề cương nghiên cứu khoa học

25

Thống kê tin học y học cơ bân

45

Phån tích hồi quy

50

Thống kê ứng dụng trong Thử nghiệm thành thäo

32

Chương trình ứng dụng GIS-GPS trong giám sát bệnh

 

Phương pháp nghiên cứu khoa học

45

Cách viết bài báo khoa học

40

Phân tích xử lý số liệu cơ bân

24

Phân tích xử lý số liệu nång cao

24

Quản lý tài liệu tham khâo

24

Quản lý thông tin y tế

 

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

           VP Công ty Cổ phần đào tạo & Nghiên cứu quản lý kinh tế:

            Ms Nhung: 0982.822.147

            Tel: 024.3559 2164      Fax: 024. 3559 21 65

             Email: eduprohanoi@yahoo.com; Website: edupro.com.vn

Công ty Cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Kinh tế rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!          

 

 

Đăng ký