Hotline: 0982.822.147

CÁC LOẠI CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP CẦN ĐÀO TẠO

Đối tượng:

Chức danh nghề nghiệp

 

Hạng I

Hạng II

Hạng III

Hạng IV

Bác sĩ

 

– Bác sỹ cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

– Bác sỹ chính (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Bác sỹ chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp;

– Bác sỹ hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Bác sỹ hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

 

 

Bác sỹ YHDP

 

– Bác sỹ Y học dự phòng cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Bác sỹ Y học dự phòng chính (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Bác sỹ Y học dự phòng chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Bác sỹ Y học dự phòng hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp bác sỹ Y học dự phòng hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

 

 

Y tế công cộng

 

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Y tế công cộng hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

 

Dược sỹ

 

– Dược sỹ cao cấp (hạng I) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Dược sỹ chính (hạng II) có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Dược sỹ chính (hạng II) chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Dược sỹ hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Dược sỹ hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

 

 

Dân số viên

 

 

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Dân số viên hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Dân số viên hạng IV có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp dân số viên hạng IV chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

 

Điều dưỡng

 

 

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Điều dưỡng hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Điều dưỡng hạng IV có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

 

Kỹ thuật Y

 

 

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Kỹ thuật y hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Kỹ thuật y hạng IV có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng IV chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

 

Hộ sinh

 

 

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng II chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Hộ sinh hạng III có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng III chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

– Hộ sinh hạng IV có thời gian giữ hạng từ 03 năm trở lên.

– Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp Hộ sinh hạng IV chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

   VP Công ty Cổ phần Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý Kinh tế

   VPGD Hà Nội : Số 4, TT 6A, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Mai, HN

    VPGD HCM: Số 131/2 Đường 3/2, P11, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh

   Tel: 024.3.5592164    Email: eduproquanly@gmail.com

Website: edupro.com.vn; website: daotaoyte.vn

   Phụ trách đào tạo : Hồng Nhung: 0982.822.147 

 

 

Đăng ký