Hotline: 0982.822.147

DANH MỤC CÁC LOẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

STT Môn thi Mã môn thi
1 Định giá xây dựng DG01
2 Giám sát Dân dụng và Công nghiệp GS01
3 Giám sát lắp đặt thiết bị công nghệ GS02
4 Giám sát công trình giao thông cầu GS03
5 Giám sát công trình giao thông đường sắt GS04
6 Giám sát công trình giao thông hầm GS05
7 Giám sát công trình NN&PTNT GS06
8 Giám sát công trình Cảng GS07
9 Giám sát công trình đường bộ GS08
10 Hạ tầng kỹ thuật cấp nước HT01
11 Hạ tầng kỹ thuật thoát nước HT02
12 Hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn HT03
13 Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn KS01
14 Khảo sát địa hình KS02
15 Kiểm định xây dựng công trình cầu KD01
16 Kiểm định công trình xây dựng DD&CN KD02
17 Kiểm định công trình đường sắt KD03
18 Kiểm định công trình giao thông đường bộ KD04
19 Kiểm định công trình NN&PTNT KD05
20 Kiểm định công trình đường thủy KD06
21 Kiểm định hạ tầng kỹ thuật cấp nước KD07
22 Kiểm định hạ tầng kỹ thuật thoát nước KD08
23 Kiểm định hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn KD09
24 Thiết kế An toàn PCCN TK01
25 Thiết kế Cấp thoát nước TK02
26 Thiết kế Cầu TK03
27 Thiết kế Điện - Cơ điện TK04
28 Thiết kế Hầm TK05
29 Thiết kế Thông gió - cấp thoát nhiệt TK06
30 Thiết kế Công trình GT đường bộ TK07
31 Thiết kế Công trình GT đường sắt TK08
32 Thiết kế Kết cấu công trình DD&CN TK09
33 Thiết kế Kiến trúc công trình TK10
34 Thiết kế Quy hoạch xây dựng TK11
35 Thiết kế cảng đường thủy TK12
36 Thiết kế công trình NN&PTNT TK13
37 Thiết kế hạ tầng kỹ thuật cấp nước TK14
38 Thiết kế hạ tầng kỹ thuật thoát nước TK15
39 Thiết kế hạ tầng kỹ thuật chất thải rắn TK16
Chuyển đổi Chứng chỉ
1 PL Định giá Xây dựng PLDG
2 PL Giám sát thi công xây dựng PLGS
3 PL Khảo sát xây dựng PLKS
4 PL Kiểm định xây dựng PLKD
5 PL Thiết kế xây dựng PLTK
6 PL Thiết kế quy hoạch PLQH

Đăng ký