Hotline: 0982.822.147

Điều kiện và Hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cho cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ
VPHN: Số 4 TT6A Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

VP HCM: Số 131/2, Đường 3/2, P11, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.
Tel: 024.3.5592164/0989.700.700    Fax: 04.3.5592165

Email: eduprohanoi@yahoo.com      Website: edupro.com.vn

------------------

TƯ VẤN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÁ NHÂN, TỔ CHỨC

 

I- ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỂ ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÁ NHÂN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG (Nghị định 15/2021/ NĐ-CP )

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật , có giấy tờ về cư trú, hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam  đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

+Có trình độ chuyên môn được đào tạo , thời gian và kinh nghiệm tham gia  công việc phù hợp với nội dung  đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau

Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp , có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị  được cấp chứng chỉ hành nghề  từ 7 năm trở lên.

Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp , có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị  được cấp chứng chỉ hành nghề  từ 4 năm trở lên.

Hạng III:  Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham giacoong việc phù hợp  có nội dung đề nghị  cấp chứng chỉ hành nghề từ 2 năm trở lên đối với cá nhân  có trình độ đại học, từ 3 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

II- Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng ( Điều 76 Nghị định 15/NĐ-CP)

1. Hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu, điều chỉnh hạng chứng chỉ, gia hạn chứng chỉ hành nghề, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo Mẫu số 01 Phụ lục IV Nghị định này;

b) 02 ảnh màu cỡ 4 x 6 cm và tệp tin ảnh có nền màu trắng chân dung của người đề nghị được chụp trong thời gian không quá 06 tháng;

c) Văn bằng do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp phù hợp với loại, hạng chứng chỉ đề nghị cấp;

Đối với văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định và phải có bản dịch sang tiếng Việt được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;

d) Chứng chỉ hành nghề đã được cơ quan có thẩm quyền cấp trong trường hợp đề nghị điều chỉnh hạng, gia hạn chứng chỉ hành nghề;

đ) Các quyết định phân công công việc (giao nhiệm vụ) của tổ chức cho cá nhân hoặc văn bản xác nhận của đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư về các công việc tiêu biểu mà cá nhân đã hoàn thành theo nội dung kê khai. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân hành nghề độc lập thì phải có hợp đồng và biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện tiêu biểu đã kê khai;

e) Giấy tờ hợp pháp về cư trú hoặc giấy phép lao động do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với trường hợp cá nhân là người nước ngoài;

g) Bản sao kết quả sát hạch đạt yêu cầu trong trường hợp đã sát hạch trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

h) Các tài liệu theo quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản này phải là bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu.

* MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÁ NHÂN - DO SỞ XÂY DỰNG HỒ CHÍ MINH CẤP

 

 

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

Liên hệ:CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ

  VPGD HN: Số 04 TT6A Tây Nam Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

VPGD HCM: Số 131/2 Đường 3/2, P11, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.

       Tel:    024.3.559.2164                     Fax: 024.3.559.2165

               Di động: đ/c Anh Khánh:  0989.700700 ;  0963. 120022

               Email: eduprohochiminh@gmail.com

               www.edupro.com.vn; www.daotaoyte.vn

Xin trân trọng cảm ơn !

 

 

 

Đăng ký