Hotline:

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH CCHN ĐẤU THẦU QUA MẠNG

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐĂNG KÝ DỰ THI SÁT HẠCH

CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG

 

DÀNH CHO THÍ SINH

 

MỤC LỤC

MỤC 1: CÁCH THỨC TRUY CẬP HỆ THỐNG.. 3

1.     Đường dẫn:. 3

2.     Tóm tắt màn hình.. 4

3.     Đăng ký tài khoản và Đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu.. 5

MỤC 2: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, ĐĂNG KÝ THI ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐĂNG KÝ VÀO HỆ THỐNG LẦN ĐẦU (CHƯA CÓ TÀI KHOẢN). 5

1.     Thí sinh thi mới 5

2.     Thí sinh đăng ký dự thi lại 18

MỤC 3: ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG XUẤT HỆ THỐNG.. 29

1.     Đăng nhập.. 29

2.     Quên mật khẩu.. 30

3.     Đăng xuất. 31

MỤC 4: ĐĂNG KÝ THI ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN.. 32

MỤC 5: DANH SÁCH CÁC KỲ THI THAM GIA.. 38

1.     Cách truy cập:. 38

2.     Các chức năng trên màn hình.. 38

MỤC 6: ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN CÁ NHÂN.. 43

2.     Các chức năng trên màn hình:. 43

MỤC 7: THÔNG TIN LIÊN HỆ.. 49

1.     Cách truy cập.. 49

2.     Tóm tắt màn hình.. 49

MỤC 8: THÔNG BÁO.. 50

1.     Cách truy cập.. 50

2.     Tóm tắt màn hình.. 50

 

 

 

 

MỤC 1: CÁCH THỨC TRUY CẬP HỆ THỐNG

1.     Đường dẫn:

Để sử dụng các nghiệp vụ trên hệ thống chứng chỉ hành nghề đấu thầu, bạn truy cập vào đường dẫn: http://dauthau.mpi.gov.vn/ (mục Chứng chỉ hành nghề) màn hình hiện thị như sau:

 

 2.     Tóm tắt màn hình

Thanh Menu bên trái bao gồm các mục:

- Thông báo thi sát hạch: Các thông báo liên quan đến kỳ thi sát hạch Cấp chứng chỉ hành nghề.

- Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch.

- Thông báo chung: Các thông báo chung của hệ thống.

- Đăng ký: Cho phép thí sinh Đăng ký thi mới hoặc Đăng ký thi lại.

- Đăng nhập: Cho phép thí sinh đăng nhập vào hệ thống khi đã có tài khoản.

- Liên hệ: Thông tin liên hệ của Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu.

3.           Đăng ký tài khoản và Đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu

Thí sinh chưa có tài khoản trên hệ thống, muốn tham dự các kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, sẽ cần đăng ký tài khoản mới. Việc đăng ký dự thi sẽ bao gồm đăng ký thi mới đối với trường hợp thí sinh chưa từng tham gia kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề; Đăng ký thi lại đối với trường hợp thí sinh đã từng tham dự thi một hoặc nhiều kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề trước đó nhưng chưa có kết quả thi, hoặc thí sinh có kết quả thi không đạt trong thời hạn 01 năm kể từ ngày công bố điểm thi.

- Đối với thí sinh lần đầu đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, việc đăng ký dự thi gồm 3 bước:

+ Bước 1: Đăng ký tài khoản mới và Đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (chọn ĐĂNG KÝ THI MỚI).

+ Bước 2: Hoàn thành Bản kê khai kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu.

+ Bước 3: Tải lên các tài liệu, hồ sơ đính kèm (bao gồm bản kê khai kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu đã xin xác nhận ở bước 2).

- Đối với thí sinh đăng ký thi lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề, việc đăng ký dự thi gồm 2 bước:

+ Bước 1: Đăng ký tài khoản mới và Đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu (chọn ĐĂNG KÝ THI LẠI).

+ Bước 2: Tải lên các tài liệu, hồ sơ đính kèm.

 

 

MỤC 2: ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, ĐĂNG KÝ THI ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐĂNG KÝ VÀO HỆ THỐNG LẦN ĐẦU (CHƯA CÓ TÀI KHOẢN)

1.     Thí sinh thi mới

Bước 1: Đăng ký tài khoản mới và Đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Chọn “Đăng ký” trên thanh Menu bên trái hoặc chọn “Đăng ký” ở màn hình Đăng nhập hệ thống, màn hình hiển thị như sau:

 -         Điền thông tin mục ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MỚI:

 + Tên đăng nhập: Nhập Tên đăng nhập ít nhất 5 ký tự (chữ cái, số; đối với tên đăng nhập sử dụng ký tự là chữ cái thì không được viết có dấu) và không có khoảng trắng ở giữa.

+ Mật khẩu: Gồm 6 kí tự trở lên, có số, chữ (chữ hoa (phải có ít nhất 01 chữ hoa), chữ thường).

+ Nhập lại mật khẩu: Mật khẩu nhập lại phải trùng mật khẩu đã nhập.

+ Mã kiểm tra: Nhập đúng mã hiển thị bên cạnh.

- Chọn mục Đăng ký thi mới trong mục Đăng ký dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

 + Điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu từ mục 1 đến mục 8.

+ Mục 9: Kinh nghiệm đấu thầu

Trường hợp người đăng ký đáp ứng được tối thiểu 1 trong 5 mục từ 9.1 đến 9.5 thì bắt buộc phải lựa chọn 1 trong 5 mục từ 9.1 đến 9.5.

+ Mục 10: Đăng ký dự thi

Lựa chọn kỳ thi muốn Đăng ký dự thi. Thông tin về địa điểm thi, loại chứng chỉ, thời gian sẽ tự động hiển thị.

Với kỳ thi có nhiều địa điểm thi, nhiều loại chứng chỉ thì Thí sinh cần thêm một bước lựa chọn địa điểm thi, loại chứng chỉ. 

- Chú ý: Các trường thông tin có dấu “*” là các trường bắt buộc phải nhập.

- Nhấn nút “Đăng ký” để thực hiện việc đăng ký.

- Nhấn nút “Hủy” khi không muốn đăng ký.

 

 Bước 2:Hoàn thành Bản kê khai kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu.

- Sau khi nhấn vào “Đăng ký” ở Bước 1, màn hình Bản kê khai kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu hiển thị như sau:

 

- Thí sinh nhập các mục ở Bản kê khai kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu ở ô bên dưới, bao gồm:

+ Thời gian hoạt động chuyên môn đấu thầu (từ tháng, năm … đến tháng, năm …)

+ Hoạt động đấu thầu trong cơ quan, tổ chức nào? Hoặc hoạt động độc lập.

+ Công việc đã trực tiếp tham gia (giảng dạy về đấu thầu; lập, thẩm định HSMQT, HSMT, HSYC, đánh giá HSQT, HSDST, HSDT, SHDX; thẩm định kết quả đánh giá HSQT; kết quả đánh giá HSDST, kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu nào, thời gian, địa điểm).

+ Tên chủ đầu tư hoặc bên mời thầu hoặc cơ sở đào tạo đấu thầu.

- Thí sinh có thể lựa chọn “Thêm” để tạo thêm ô kinh nghiệm đấu thầu.

- Thí sinh chọn “Tải về bản kê khai” để tải Bản kê khai kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu về máy của mình để in ra trình ký xác nhận.

- Tiếp theo chọn “Tiếp tục” để lưu các kinh nghiệm đã được kê khai ở trên.

(Lưu ý: Thí sinh phải chọn “Tải về bản kê khai” trước khi chọn “Tiếp tục”. Thí sinh có thể thoát màn hình ra để trình ký bản kê khai kinh nghiệm, sau đó quay lại màn hình thao tác tiếp tục).

 

Bước 3: Tải lên các tài liệu, hồ sơ đính kèm.

- Sau khi kê khai kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu, sẽ đến màn hình Cập nhật tài liệu hồ sơ như sau:

 

Thí sinh hoàn thành các mục 11, 12.

+ Mục 11: Tải lên tệphồ sơ, bạn cần chọn:

  1. .   Ảnh cỡ 3x4 chụp trong thời gian 06 tháng gần nhất: Dạng tệp ảnh JPG, JPEG, PNG. Ảnh này sẽ được sử dụng trong kỳ thi.
  2. .   Bản chụp CMND/TCC/HC: Dạng tệp ảnh JPG, JPEG, PNG.
  3. .   Bản chụp bằng cấp ĐH trở lên: Dạng tệp ảnh JPG, JPEG, PNG.
  4. .   Bản chụp chứng chỉ đấu thầu: Dạng tệp ảnh JPG, JPEG, PNG.
  5. .   Bản kê khai kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu: Dạng tệp .pdf đã trình ký xác nhận ở Bước 2.

          (Lưu ý: Yêu cầu để kích thướctệp dưới 10MB).

+Mục 12: Thông tin xuất hóa đơn

Nếu muốn xuất hóa đơn, tích vào ô “Có”. Sẽ hiển thị màn hình điền thông tin như ảnh:

 

Chú ý:  Các trường thông tin có dấu sao đỏ “*” là các trường bắt buộc phải nhập.

Thí sinh nhập Mã số thuế, Tên đơn vị và Địa chỉ đơn vị xuất hóa đơn.

Nếu không muốn xuất hóa đơn, tích vào ô “Không”.

- Thí sinh đọc “Bản cam kết quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu” và tích vào ô “Tôi đồng ý” nếu đồng ý.

- Chọn vào ô “Đăng ký” để đăng ký thi.

 

 

Như vậy, thí sinh thi mới đã tạo xong Tài khoản và hoàn thành hồ sơ Đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

 

Sau khi nhấn vào Đăng ký sẽ dẫn đến màn hình Danh sách các kỳ thi tham gia như sau:

 

Màn hình Danh sách các kỳ thi tham gia sẽ hiển thị thông báo đăng ký dự thi thành công kỳ thi mà thí sinh đăng ký và đường dẫn đến thông báo nộp chi phí dự thi của kỳ thi đó.

 Thí sinh click vào dòng chữ màu xanh “Click vào đây để xem chi tiết thông báo”, sẽ hiển thị màn hình Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch tương ứng với kỳ thi đã đăng ký như sau:

 

 2.     Thí sinh đăng ký dự thi lại

Bước 1: Đăng ký tài khoản mới và Đăng ký dự thi lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

- Chọn “Đăng ký” trên thanh Menu bên trái hoặc chọn “Đăng ký” ở màn hình Đăng nhập hệ thống, màn hình hiển thị như sau:

 

-         Điền thông tin mục ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MỚI:

 

+ Tên đăng nhập: Nhập Tên đăng nhập ít nhất 5 ký tự (chữ cái, số; đối với tên đăng nhập sử dụng ký tự là chữ cái thì không được viết có dấu) và không có khoảng trắng ở giữa.

+ Mật khẩu: Gồm 6 kí tự trở lên, có số, chữ (chữ hoa (phải có ít nhất 01 chữ hoa), chữ thường).

+ Nhập lại mật khẩu: Mật khẩu nhập lại phải trùng mật khẩu đã nhập.

+ Mã kiểm tra: Nhập đúng mã hiển thị bên cạnh.

- Chọn mục “ĐĂNG KÝ THI LẠI” trong mục Đăng ký dự thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

 

 

- Nhập các thông tin về kỳ thi trước mà thí sinh đã tham gia:

+ Điểm môn thi đạt cao nhất: chọn môn thi, nhập điểm môn thi, (trường hợp thi trượt cả 2 môn thì chọn “Không có”).

+ Lựa chọn kỳ thi: Kỳ thi có điểm môn thi đạt cao nhất hoặc kỳ thi trước gần nhất mà thí sinh tham dự trong trường hợp chưa có điểm thi hoặc không đạt cả 2 môn.

+ Địa điểm thi; loại chứng chỉ dự thi; thời gian thi sẽ tự động hiển thị.

+ Nhập số báo danh: là số báo danh của thí sinh tương ứng với kỳ thi nêu trên

* Trường hợp đã tham dự kỳ thi trước đó nhưng chưa có điểm thi hoặc không đạt cả 2 môn

 

 

* Trường hợp tham dự kỳ thi trước đó và có một môn “đạt”

 

    + Điền các thông tin cá nhân theo yêu cầu từ mục 1 đến mục 8.

+ Mục 9: Đăng ký dự thi

 

            Lựa chọn kỳ thi muốn Đăng ký dự thi. Thông tin về địa điểm, loại chứng chỉ, thời gian sẽ tự động hiển thị.

            Với kỳ thi có nhiều địa điểm thi, nhiều loại chứng chỉ trở lên thì Thí sinh cần thêm một bước lựa chọn địa điểm, loại chứng chỉ.

            Thí sinh lựa chọn môn thi lại bằng cách chọn vào ô bên cạnh môn thi mà mình muốn thi lại.

- Chú ý: Các trường thông tin có dấu “*” là các trường bắt buộc phải nhập).

- Nhấn nút “Đăng ký” để thực hiện việc đăng ký.

- Nhấn nút “Hủy” khi không muốn đăng ký.

Bước 2: Tải lên các tài liệu, hồ sơ đính kèm.

- Sau khi chọn Đăng ký ở bước 1, sẽ đến màn hình Cập nhật tài liệu hồ sơ như sau:

 

-         Thí sinh hoàn thành các mục 10, 11.

  + Mục 10: Tải lên tệphồ sơ, bạn cần chọn:

  1. .   Ảnh cỡ 3x4 chụp trong thời gian 06 tháng gần nhất: Dạng tệp ảnh JPG, JPEG, PNG. Ảnh này sẽ được sử dụng trong kỳ thi.
  2. .   Bản chụp CMND/TCC/HC: Dạng tệp ảnh JPG, JPEG, PNG.

      (Lưu ý: Yêu cầu để kích thướctệp dưới 10MB).

+Mục 11: Thông tin xuất hóa đơn

Nếu muốn xuất hóa đơn, tích vào ô “Có”. Sẽ hiển thị màn hình điền thông tin như sau:

 

Thí sinh nhập Mã số thuế, Tên đơn vị và Địa chỉ đơn vị xuất hóa đơn.

(Chú ý:  Các trường thông tin có dấu sao đỏ “*” là các trường bắt buộc phải nhập).

Nếu không muốn xuất hóa đơn, tích vào ô “Không”.

- Thí sinh đọc “Bản cam kết quy tắc đạo đức và ứng xử trong đấu thầu” và tích vào ô “Tôi đồng ý” nếu đồng ý.

- Chọn vào ô “Đăng ký” để đăng ký thi.

 Như vậy, thí sinh thi lại đã tạo xong Tài khoản và hoàn thành hồ sơ Đăng ký dự thi lại kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

  

Sau khi nhấn Đăng ký dẫn đến màn hình Danh sách các kỳ thi tham gia như sau:

 

- Màn hình Danh sách các kỳ thi tham gia sẽ hiển thị thông báo đăng ký dự thi thành công kỳ thi mà thí sinh đăng ký và đường dẫn đến thông báo nộp chi phí dự thi của kỳ thi đó.

 

- Thí sinh click vào dòng chữ màu xanh “Click vào đây để xem chi tiết thông báo”, sẽ hiển thị màn hình Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch tương ứng với kỳ thi đã đăng ký như sau:

  

MỤC 3: ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG XUẤT HỆ THỐNG

1.     Đăng nhập

- Đường dẫn: Thí sinh truy cập Màn hình chính -> Chọn Đăng nhập trên thanh Menu bên trái hoặc góc trên bên phải.

 -         Nhập tên tài khoản là tài khoản đã tạo trước đó.

-         Nhập mật khẩu, nhập lại mật khẩu là mật khẩu đã đăng ký trước đó.

-         Nhập mã kiểm tra trùng với mã bên cạnh.

-         Nhấn nút “Đăng nhập”.

-         Tích vào ô “Ghi nhớ mật khẩu” nếu muốn lưu tài khoản và mật khẩu cho những lần đăng nhập tiếp theo.

 2.     Quên mật khẩu

-         Đường dẫn: Màn hình Đăng nhập -> Nhấn nút “Quên mật khẩu”.

 

-         Hiển thị Màn hình Khôi phục mật khẩu như trong ảnh:

 

-      Nhập địa chỉ email (địa chỉ email đã dùng để đăng ký tài khoản) -> Nhấn “Cập nhật” để gửi yêu cầu khôi phục mật khẩu.

 

3.     Đăng xuất­

         Chọn Đăng xuất trên thanh Menu bên trái.

  

 

MỤC 4: ĐĂNG KÝ THI ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN

Bước 1:Thí sinh đăng nhập vào hệ thống như hướng dẫn nêu trên, xuất hiện màn hình như sau:

Bước 2:Chọn mục “Đăng ký thi” sau đó lựa chọn:

 

-         Thí sinh chọn kỳ thi sẽ tham gia trong mục “Lựa chọn kỳ thi”. Thông tin về địa điểm thi, loại chứng chỉ, thời gian thi sẽ tự động hiện ra. Trường hợp kỳ thi có nhiều địa điểm, nhiều loại chứng chỉ thì thí sinh tự lựa chọn bằng tay.

 

-         Tiếp theo nhấn “Đăng ký”, đăng ký thành công.

Sau khi nhấn Đăng ký dẫn đến màn hình Danh sách các kỳ thi tham gia như sau:

 

-                   Màn hình Danh sách các kỳ thi tham gia sẽ hiển thị thông báo đăng ký dự thi thành công kỳ thi mà thí sinh đăng ký và đường dẫn đến thông báo nộp chi phí dự thi của kỳ thi đó.

 

-         Thí sinh nhấn vào dòng chữ màu xanh “Click vào đây để xem chi tiết thông báo”, sẽ hiển thị màn hình Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch tương ứng với kỳ thi đã đăng ký như sau:

 

MỤC 5: DANH SÁCH CÁC KỲ THI THAM GIA

1.     Cách truy cập:

Đăng nhập a Danh sách các kỳ thi tham gia (menu bên trái màn hình)

2.     Các chức năng trên màn hình

Màn hình danh sách các kỳ thi tham gia cho phép thí sinh quản lý các kỳ thi mình đã, đang tham gia, và kiểm soát được trạng thái hồ sơ cá nhân, yêu cầu phúc khảo bài thi hoặc đăng ký thi lại.

 

- Hiển thị danh sách các kỳ thi đã đăng ký tham dự thi.

- Trạng thái của thí sinh sẽ được thay đổi qua các bước:

     + Hoàn thành đầy đủ hồ sơ, chưa nộp chi phí dự thi: Thí sinh đã hoàn thành 3 bước đăng ký dự thi, yêu cầu nộp chi phí dự thi để có thể tham gia dự thi.

+ Hoàn thành đầy đủ hồ sơ, đã nộp chi phí dự thi: Thí sinh đã hoàn thành 3 bước đăng ký dự thi, đã nộp chi phí dự thi.

+ Đầy đủ điều kiện dự thi: Thí sinh đã có tên trong danh sách đủ điều kiện dự thi của kỳ thi, sẽ được đánh số báo danh và thông báo triệu tập để tham dự thi.

- Thi lại:

Sau khi thí sinh đã tham gia kỳ thi hiện tại sẽ hiển thị nút “Thi lại”, như sau:

 

+ Nhấn nút “Thi lại” trên màn hình Danh sách các kỳ thi tham gia hiển thị màn hình Đăng ký thi lại sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề hoạt đông đấu thầu.

 

 

+ Chọn kỳ thi trong mục “Lựa chọn kỳ thi’’

+ Thông tin về Địa điểm thi, thời gian thi sẽ tự động hiển thị.

Trường hợp kỳ thi có nhiều địa điểm thì thí sinh tự lựa chọn bằng tay.

+ Loại chứng chỉ sẽ tự động hiển thị là loại chứng chỉ mà thí sinh đã tham gia thi ở kỳ thi trước.

+ Chọn môn thi: Thí sinh có thể đăng ký dự thi một trong 2 môn Trắc nghiệm hoặc Viết, hoặc đăng ký thi cả 2 môn.

+ Cập nhật tài liệu hồ sơ:

  1. .   Ảnh cỡ 3x4 chụp trong thời gian 06 tháng gần nhất: Dạng tệp ảnh JPG, JPEG, PNG. Ảnh này sẽ được sử dụng trong kỳ thi.
  2. .   Bản chụp CMND/TCC/HC: Dạng tệp ảnh JPG, JPEG, PNG.

      (Lưu ý: Yêu cầu để kích thước tệp dưới 10MB).

 

+ Nhấn nút “Đăng ký” để thực hiện việc đăng ký.

+ Nhấn nút “Hủy” khi không muốn đăng ký.

 

- Phúc khảo:

- Sau khi thí sinh có kết quả cả hai môn thi trắc nghiệm và viết sẽ hiển thị nút “Phúc khảo”.

 

+ Nhấn nút “Phúc khảo” trên màn hình Danh sách các kỳ thi tham gia. Hiển thị cửa sổ màn hình Yêu cầu phúc khảo.

 

+ Chọn môn muốn phúc khảo (có thể chọn cả 2 môn, hoặc 1 trong 2 môn).

+ Nhấn nút “Gửi” để gửi yêu cầu phúc khảo.

+ Nhấn nút “Đóng” để đóng lại màn hình yêu cầu phúc khảo.

 

 MỤC 6: ĐÍNH CHÍNH THÔNG TIN CÁ NHÂN

1.     Cách truy cập:

Đăng nhập a Đính chính thông tin cá nhân (menu bên trái màn hình)

2.     Các chức năng trên màn hình:

Màn hình cho phép thí sinh đính chính thông tin.

*   Đối với thí sinh thi mới, thí sinh được phép đính chính các loại thông tin sau:

-         Đính chính thông tin cá nhân

+ Đường dẫn:

Đăng nhập a Đính chính thông tin cá nhân a Cá nhân

Màn hình Đính chính thông tin cá nhân hiển thị như sau:

 

+ Nhập thông tin ở các trường muốn thay đổi.

 (Chú ý: Các trường thông tin có dấu “*” là các trường bắt buộc phải nhập).

 

+ Nhấn nút “Cập nhật” để lưu thông tin vừa thay đổi.

+ Nhấn nút “Hủy” để hủy thay đổi.

-         Đính chính thông tin kỳ thi

+ Đường dẫn:

Đăng nhập a Đính chính thông tin cá nhân aKỳ thi

Màn hình Đính chính thông tin kỳ thi hiển thị như sau:

 

+ Chọn kỳ thi muốn thay đổi trong mục “Lựa chọn kỳ thi”

Thông tin về Địa điểm thi, Loại chứng chỉ, Thời gian thi sẽ tự động hiển thị.

+ Thí sinh có thể thay đổi địa điểm thi trong trường hợp kỳ thi có nhiều địa điểm thi với điều kiện địa điểm thi mới vẫn còn số lượng để thí sinh đăng ký dự thi.

+ Thí sinh có thể thay đổi Loại chứng chỉ trong trường hợp kỳ thi có từ 2 loại chứng chỉ trở lên.

 

+ Nhấn nút “Cập nhật” để lưu thông tin vừa thay đổi.

+ Nhấn nút “Hủy” để hủy thay đổi.

-         Đính chính kê khai kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu

+ Đường dẫn:

Đăng nhập a Đính chính thông tin cá nhân aKê khai kinh nghiệm

Màn hình Đính chính kê khai kinh nghiệm trong hoạt động đấu thầu hiển thị như sau:

 

+ Nhập thông tin ở các trường muốn thay đổi.

+ Sau khi thay đổi các thông tin, chọn Tải về bản kê khai.

+ Nhấn nút “Cập nhật” để lưu thông tin vừa thay đổi.

+ Nhấn nút “Hủy” để hủy thay đổi.

-         Đính chính tài liệu hồ sơ

+ Đường dẫn: Đăng nhập a Đính chính thông tin cá nhân aTài liệu hồ sơ

Màn hình hiển thị như sau:

 

+ Tải lên các file thông tin ở các trường muốn thay đổi.

 (Chú ý: Các trường thông tin có dấu “*” là các trường bắt buộc phải nhập).

+ Nhấn nút “Cập nhật” để lưu thông tin vừa thay đổi.

+ Nhấn nút “Hủy” để hủy thay đổi.

 

*   Đối với thí sinh thi lại thí sinh được phép đính chính các loại thông tin sau:

-         Đính chính thông tin cá nhân (như hướng dẫn với thi sinh thi mới)

-         Đính chính thông tin kỳ thi (như hướng dẫn với thí sinh thi mới)

-         Đính chính tài liệu hồ sơ (như hướng dẫn với thí sinh thi mới, nhưng tài liệu hồ sơ với thí sinh thi lại chỉ có 2 loại tài liệu:

+ Ảnh cỡ 3x4 chụp trong thời gian 06 tháng gần nhất

+ Bản chụp CMND/TCC/HC)

Chú ý:

+ Màn hình đính chính thông tin chỉ có thể thao tác trong thời gian được phép đính chính thông tin mà kỳ thi cho phép.

+ Thông tin sẽ được cập nhật ngay lập tức mà không cần quản trị viên Duyệt/Từ chối trong thời gian trước ngày hết hạn đính chính thông tin kỳ thi.

+ Trường hợp thi sinh đăng ký thi lại hoặc sau thời hạn nêu trên, thí sinh muốn thay đổi thông tin thì yêu cầu sẽ được gửi lên Quản trị viên, và quản trị viên sẽ Duyệt/Từ chối. Chỉ khi được Duyệt thì thông tin mới được cập nhật.

 

 MỤC 7: THÔNG TIN LIÊN HỆ

1.     Cách truy cập

Đăng nhập -> Liên hệ.

2.     Tóm tắt màn hình

Màn hình Liên hệ: cho phép hiển thị thông tin liên hệ của Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu.

 

 MỤC 8: THÔNG BÁO

1.      Cách truy cập

     Màn hình chính a Thông báo chung/Thông báo thi sát hạch/Thông báo nộp chi phí dự thi.

2.      Tóm tắt màn hình

Màn hình thông báo: Cho phép thí sinh xem các Thông báo chung hoặc Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch hoặc Thông báo thi sát hạch.

-         Thông báo thi sát hạch:

Bao gồm: Thông báo về các kỳ thi được tổ chức, thời gian, địa điểm thi và các thông báo khác về kỳ thi.

 

 -         Thông báo nộp chi phí dự thi sát hạch:

Bao gồm Thông báo về việc nộp chi phí dự thi các kỳ thi được tổ chức.

 

 -         Thông báo chung:

Các thông báo có liên quan đến kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề, tệp văn bản đính kèm, ngày ban hành.

 

Đăng ký