Hotline: 0982.822.147

LỚP NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHAI GIẢNG 18/11 VÀ 02/12/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ
VPHN: Số 4 TT6A Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

VP HCM: Số 131/2, Đường 3/2, P11, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.

Tel: 04.3.5592164/0982.822147 ( Nhung) Fax: 04.3.5592165

Email: eduproquanly@gmail.com      Website: edupro.com.vn

--------------

THÔNG BÁO

Tuyển sinh khóa học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, quản lý cấp phòng

        Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO – CÁC QUÍ CƠ QUAN

- Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ – CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

- Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-BTC ngày 19/4/2019 của Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

- Căn cứ  Hợp đồng hợp tác đào tạo giữa Trường Đào tạo được Bộ Nội vụ công nhận  với Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế về việc phối hợp mở lớp QLNN ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp phòng và các khóa đào tạo bồi dưỡng khác cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cả nước;

- Để đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ, năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức nhà nước địa phương trên các tỉnh, thành phố toàn cả nước, Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế thông báo chiêu sinh các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chuyên viên chính trên toàn quốc như sau:

I. Mục đích đào tạo:

- Nắm vững kiến thức cần thiết cho các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong đơn vị nhà nước.

- Nâng cao trình độ quản lý trong hệ thống nhà nước tại địa phương.

- Nâng cao các kỹ năng cơ bản phục vụ cho việc công tác tại đơn vị.

- Hiểu rõ hơn về hệ thống chính trị trong quản lý hành chính nhà nước.

- Đủ điều kiện dự thi vào công chức nhà nước theo quy định.

- Đủ điều kiện để dự thi kỳ thi nâng ngạch theo quy định.

II. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch Chuyên viên :

1.Thời gian tổ chức: ( học 08 tuần)

Khai giảng 

Khóa 1: ngày 18/11/2023

Khóa 2: ngày 02/12/2023

                    ( Thời gian học các buổi tối trong tuần hoặc thứ 7 và CN)

 2. Địa điểm tổ chức:

Học qua link phần mềm Zoomeeting.

3. Đối tượng tham gia

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạnh III đang làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kê hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

- Công chưc giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên.

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi hoặc xét thăng hạng lên hạng III

4. Kinh phí :

Học phí : 2.500.000đ/ 1 học viên

III. Lớp Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng:

1.Thời gian tổ chức: ( học 8 tuần)

Khai giảng 

Khóa 1: ngày 18/11/2023

Khóa 2: ngày 02/12/2023

                  ( Thời gian học ngoài giờ hành chính thứ 7, CN hoặc buổi tối từ 19h-21h)

2. Địa điểm tổ chức:

HỌC ONLINE QUA PHẦN MỀM ZOOM TRỰC TUYẾN

3. Đối tượng tham gia

- Công chức, viên chức đang giữ chức vụ trưởng, phó trưởng phòng hoặc tương đương trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hoặc cán bộ trong diện quy hoạch lãnh đạo cấp phòng hoặc tương đương;

- Công chức lãnh đạo cấp phòng và tương đương, công chức quy hoạch lãnh đạo cấp phòng của: các bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các sở, ngành thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

- Cán bộ dự nguồn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

4. Kinh phí :

Học phí : 2.500.000đ/ 1 học viên

IV. Văn bằng chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng  của Trường Đào tạo được Bộ Nội vụ công nhận cấp.

(Chứng chỉ là một trong những điều kiện để dự thi công chức, thi nâng ngạch hoặc là điều kiện xem xét, quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ).       

V. Phiếu đăng ký:

- Theo mẫu kèm theo

- Học viên đăng ký sẽ gửi qua Fax, mail của Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế.
                                                              MẪU ĐĂNG KÝ

TT

Họ và tên

năm sinh

Chức vụ

Đơn vị công tác

Mã ngạch lương/ hệ số lương

Điện thoại 

Đ/c mail

Mã ngạch

Hs lương

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ

VP HN: Lô 4 TT 6 A, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Quận Hoàng Ma,i Hà Nội.

VP HCM: 131/2 Đường 3/2, P11, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.

Website: www.edupro.com.vn

Tel : 02435592164      * Email:  eduproquanly@gmail.com

Cán bộ phụ trách: Hồng Nhung: 0982.822147

Đăng ký