Hotline: 0982.822.147

NGÀY 10/11 & 24/11/2023 KG LỚP NGẠCH CHUYÊN VIÊN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ
VPHN: Số 4 TT6A Khu Đô Thị Tây Nam Linh Đàm, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

VP HCM: Số 131/2, Đường 3/2, P11, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.

Tel: 04.3.5592164/0982.822147 ( Nhung) Fax: 04.3.5592165

Email: eduprohanoi@yahoo.com      Website: edupro.com.vn

 --------------

THÔNG BÁO

Tuyển sinh khóa học bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên

 

        Kính gửi : BAN LÃNH ĐẠO – QUÝ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

- Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ – CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức.

- Căn cứ chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 18/9/2018 của thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh bồi dưỡng trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức;

- Để đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ, năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan, tổ chức nhà nước địa phương trên các tỉnh, thành phố toàn cả nước, Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế thông báo chiêu sinh các khóa học bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên trên toàn quốc như sau:

1. Mục đích đào tạo:

- Nắm vững kiến thức cần thiết cho các cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong đơn vị nhà nước.

- Nâng cao trình độ quản lý trong hệ thống nhà nước tại địa phương.

- Nâng cao các kỹ năng cơ bản phục vụ cho việc công tác tại đơn vị.

- Hiểu rõ hơn về hệ thống chính trị trong quản lý hành chính nhà nước.

- Đủ điều kiện dự thi vào công chức nhà nước theo quy định.

- Đủ điều kiện để dự thi kỳ thi nâng ngạch theo quy định.

2. Đối tượng tham gia

- Công chức ngạch chuyên viên và tương đương, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạnh III đang làm việc ở bộ phận hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, kê hoạch, tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập chưa có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch chuyên viên.

- Công chưc giữ ngạch cán sự và tương đương, có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi nâng ngạch lên chuyên viên.

- Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV làm việc ở bộ phận hành chính tổng hợp, quản trị văn phòng, kế hoạch tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch cán sự và đủ điều kiện thi hoặc xét thăng hạng lên hạng III

3.Thời gian tổ chức:

- Thời gian học: 8 tuần

- Thời gian Khai giảng: Khóa 1: ngày 10/11/2023

                                      Khóa 2: ngày 24/11/2023

                    ( Thời gian học buổi tối trong tuần hoặc thứ 7, CN hàng tuần)

+ 7h30 làm thủ tục nhập học.

+ 8h00 khai giảng lớp học

2. Địa điểm tổ chức:

- HỌC ONLINE QUA PHẦN MỀM ZOOM TRỰC TUYẾN

3. Kinh phí :

Học phí và tài liệu học tập: 2.500.000đ/ 1 học viên

4. Văn bằng chứng chỉ: Kết thúc khóa học, học viên đạt yêu cầu được cấp chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên, chuyên viên chính của Trường Cán bộ quản lý Văn hóa, thể thao và du lịch; Trường Đại học nội vụ cấp.

(Chứng chỉ là một trong những điều kiện để dự thi công chức, thi nâng ngạch hoặc là điều kiện xem xét, quyết định bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ).       

5. Phiếu đăng ký:

- Theo mẫu kèm theo

- Học viên đăng ký sẽ gửi qua Fax, mail của Công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế.
                                                              MẪU ĐĂNG KÝ

TT

Họ và tên

năm sinh

Chức vụ

Đơn vị công tác

Mã ngạch lương/ hệ số lương

Thời gian  

Mã ngạch

Hs lương

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ

VP HN: Lô 4 TT 6 A, Khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Quận Hoàng Ma,i Hà Nội.

VP HCM: 131/2 Đường 3/2, P11, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.

Website: www.edupro.com.vn               Email: Eduproquanly@gmail.com

Tel: 0243.5592164            Ms Nhung: 0982.822.147

 

Đăng ký