Hotline: 0982.822.147

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ, NĂNG LỰC TỔ CHỨC

Thông tư 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt độngxây dựng.