Hotline: 0982.822.147

CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

EDUPRO tư vấn cấp Chứng chỉ hành nghề xây dựng: Giám sát, thiết kế, định giá, khảo sát...và Chứng chỉ Năng lực cho tổ chức hoạt động xây dựng . Để được tư vấn xin Liên Hệ Anh Khánh: 0989.700.700 

 1. CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG CHO TỔ CHỨC

HẠNG I. II, III

 

 

 

2. CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ CÁ NHÂN HẠNG I, II, III