Hotline: 0982.822.147/ 0989.700.700

ĐẤU THẦU CƠ BẢN VÀ CẤP CHỨNG CHỈ.

Quyết định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư công nhận công ty cổ phần đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế là cơ sở đào tạo Nghiệp vụ đấu thầu

Thông tin cơ sở đào tạo