Hotline: 0982.822.147

Bế mạc khóa học "Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng"

Bế mạc khóa học "Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng" 
(Cập nhật: 31/05/2016 16:11:57)

Nhằm giúp cho cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu của Ban Quản lý Dự án; Trung tâm Quản lý Dự án; các đơn vị trực thuộc các Sở, ban, ngành của tỉnh; Văn phòng Uỷ ban nhân dân; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Ban Quản lý Dự án các huyện, thị xã, thành phố và Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp tư vấn, xây dựng trên địa bàn tỉnh nâng cao nghiệp vụ đấu thầu qua mạng.

Ngày 28 - 29/5/2016,Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Thuận và Công ty CP Đào tạo và Nghiên cứu quản lý kinh tế tổ chức khóa học Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng” tại Hội trường khách sạn Hoàng Long.

Tham dự khóa học có 75 học viên là cán bộ của các Sở, ban ngành và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Khóa học đã được Chuyên gia đấu thầu điện tử của Cục Quản lý đấu thầu thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp cho học viên những nội dung khác giữa đấu thầu truyền thống và đấu thầu qua mạng, đồng thời hướng dẫn cho học viên nghiệp vụ thực hiện đấu thầu qua mạng.   

Kết thúc khóa học có 75 học viên được cấp Chứng chỉ hoàn thành khóa học.