Hotline: 0982.822.147

Danh sách giảng viên Edu

Danh sách giảng viên Edupro:

I. Các giảng viên cơ hữu:

     1-   Viện Sỹ, Tiến Sỹ Nguyễn Văn Đáng

     2-   Tiến Sỹ Nguyến Bá Vỵ                                  - Nguyên Trưởng Khoa Kinh tế xây dựng,

                                                                             Trường Đại Học Xây dựng

     3-   Tiến Sỹ Nguyễn Đức Toàn                            - Viện Khoa Học Công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng

     4-   Phó Giáo sư Lê Kiều

     5-   Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Đích

     6-   Tiến Sỹ Trịnh Quốc Thắng

     7-   Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Đình Phụng

     8-   Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Tiến Chương

     9-   Tiến Sỹ Nguyễn Tiến Cường

     ...

II. Các giảng viên thỉnh giảng:

1- Phó GS, TS Đỗ Văn Thành - Nguyên Vụ Trưởng Vụ Đầu tư Bộ Tài Chính
2- Tiến sỹ Vũ Văn Liên - Vụ trưởng Vụ Đầu tư Bộ Tài Chính
3- Tiến Sỹ Bùi Mạnh Hùng - Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
4- Tiến Sỹ Nguyễn Việt Hùng - Nguyên Vụ Trưởng Vụ Quản lý Đấu thầu - Bộ KH và ĐT
5- Tiến Sỹ Nguyên Xuân Đào - Nguyên Cục Phó - Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ KH và ĐT
6- Tiến Sỹ Ngô Ngọc Quy - Nguyên Cục Phó - Cục Quản lý Đấu thầu - Bộ KH và ĐT
7- Ông Lê Văn Thịnh - Trưởng Phòng Giám định 1 - Cục Giám định Nhà nước về CL Công trình XD
8- Tiến Sỹ Nguyễn Công Khối - Trưởng Khoa - Học viện cán bộ quản lý xây dựng & đô thị - Bộ Xây dựng
9- Ông Lê Tấn Vinh - GĐ phân viện KTXD miền Nam
10- Ông Phạm Đại Hải - PGĐ phân viện KTXD miền Nam
11- Tiến Sỹ Nguyễn Thị Thanh Hiền  - Phó Phòng - Viện Kinh tế XD - Bộ XD
12- Tiến Sỹ Nguyễn Khắc Mạn - Trưởng Khoa - Trường Đại học Kiến trúc HCM
13- Ông Nguyễn Huy Thường - Viện Kinh tế XD - Bộ XD
14- Tiến Sỹ Lê Văn Cư - Viện Kinh tế XD - Bộ XD
15- Tiến Sỹ Nguyễn Văn Cự - Trường Đại học Xây dựng
16- Tiến Sỹ Cao Văn Hóa - Trường Đại học Kiến trúc HCM
17- Tiến Sỹ Cao Văn Bản - Nguyên Vụ trưởng Vụ Thẩm định Bộ KH và ĐT
18- Ông Phạm Khắc Xuân - Trường Đại học Kiến trúc HCM
19- Tiến Sỹ Nguyễn Đình Thám - Trường Đại học Xây dựng
20- Ông Đồng Xuân Khang - Trường Đại học Xây dựng
21- Ông Trần Chủng - Nguyên Cục trưởng - Cục Giám định Nhà nước về CL Công trình XD
22- Bà Tô Minh Thu - Viện kinh tế XD - BXD
23- Ông Phạm Sanh - Trường Đại học Mở TP Hồ Chí Minh
24- Ông Vũ Văn Học - Trường Đại học XD Miền Trung