Hotline: 0982.822.147

Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng liên tục khai giảng khóa học Vận hành nhà chung cư

Thực hiện theo thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ Xây dựng quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Khóa học này học viên được nghiên cứu 2 phần học gồm Kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Phần kiến thức cơ sở gồm các phần học về pháp luật nhà ở, pháp luật đất đai, dân sự và xây dựng liên quan đến nhà chung cư; bài giảng về pháp luật về quản lý, sử dụng nhà chung cư. Phần kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư gồm các phần học: Nghiệp vụ quản lý sử dụng nhà chung cư; Quản lý vận hành hệ thống điện, cấp thoát nước, thông gió – cấp nhiệt trong nhà chung cư; Quản lý rủi ro, quản lý an ninh và ứng phó với thiên tai tại nhà chung cư; Quản lý vận hành hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại nhà chung cư; an toàn phòng cháy chữa cháy , bảo vệ cứu nạn cứu hộ và ứng phó với thiên tai trong nhà chung cư…

EDUPRO liên tục đào tạo Khóa học này với mục đích giúp các học viên cập nhật các quy định của pháp luật, nắm vững kiến thức chuyên môn nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Cuối khóa học cấp chứng chỉ theo qui định của Bộ Xây dựng.