Hotline: 0982.822.147

Hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

 

CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ

 NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ

------------------

Số :   30/ CV - CT

      (V/v: Thông báo Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ

                tháng 03/2013 tại Tp Hồ Chí Minh)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

* * * * *

         Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

 

                    

 

Kính gửi: QUÍ CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP

 

Công ty CP đào tạo và nghiên cứu quản lý kinh tế là đơn vị đào tạo được Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chức năng đào tạo và cấp Chứng chỉ, Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ trong nhiều lĩnh vực cho các cán bộ doanh nghiệp và cơ quan trên toàn quốc.

 Thông tin về công ty xin xem trên Website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng.

 http:// muasamcong.mpi.gov.vn – Danh sách các Trung tâm đào tạo.

 http:// moc.gov.vn Mục Các cơ sở đào tạo Quản lý dự án ĐT XDCT- Bất động sản -  Nghiệp vụ định giá xây dựng - Giám sát thi công Xây dựng công trình

 http:// edupro.com.vn

Căn cứ hướng dẫn của Bộ KH và ĐT, Bộ tài chính, Bộ xây dựng, CTCP Đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế quyết định mở các khoá đào tạo với thời gian cụ thể như sau:

Chương trình đào tạo

Thời gian

Học phí

đ/ hviên

1. Bồi dưỡng Nghiệp vụ Giám sát thi công xây dựng công trình(cấp Chứng Nhận 3 lĩnh vực : Xây dựng dân dụng CN và hạ tầng; xây dựng công trình giao thông; thuỷ lợi, thuỷ điện)

Cấp Chứng nhận theo Quyết định số 421/QĐ-BXD ngày 7/4/2010 công nhận cơ sở ĐT bồi dưỡng nghiệp vụ Giám sát.

Khoá 1:

Ngày: 19/03- 04/04/2013

Tối: 19/3 - 14/04/2013

Khóa 2

Ngày: 28/3- 13/04/2013

Tối: 28/3 – 21/04/2013

 

1.700.000/

3 lĩnh vực

 

2. Khoá học Bồi dưỡng Nghiệp vụ Quản lý Dự án đầu tư XD công trình ( 48 tiết)  

****Cấp Chứng nhận Căn cứ QĐ số 1062/QĐ-BXD ngày 6/11/2009 công nhận cơ sở đào tạo BD nghiệp vụ QLDA ĐT XDCT

 

Khoá 1:

Ngày: 19/03- 24/03/2013

Tối: 19/3 - 28/03/2013

Khóa 2

Ngày: 28/3- 02/04/2013

Tối: 28/3 – 06/04/2013

 

1.300.000

3. Khoá  Giám đốc Tư vấn quản lý dự án theo qui định mới Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 ( có hiệu lực từ 2/4/2009)

Cấp Chứng nhận Căn cứ QĐ số 1062/QĐ-BXD ngày 6/11/2009 công nhận cơ sở đào tạo BD nghiệp vụ

Khoá 1:

Ngày: 19/03- 24/03/2013

Tối: 19/3 - 28/03/2013

Khóa 2

Ngày: 28/3- 02/04/2013

Tối: 28/3 – 06/04/2013

1.500.000

 

4. Khoá học Nghiệp vụ đấu thầu cơ bản và cấp chứng chỉ. (Theo Thông tư 10 ngày13/5/2010 qui định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu)

Khóa 1

Ngày: 28/02- 02/03/2013

Khóa 2

Ngày: 15/03- 17/03/2013

Khóa 3

Ngày: 29/03- 31/03/2013

 

800.000

5. Chương trình đấu thầu nâng cao 

(đối tượng đã có chứng chỉ đấu thầu cơ bản).

Theo qui định Thông tư số 10 ngày 13/5/2010 qui định về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

Khóa 1

Ngày: 01/03- 05/03/2013

Khóa 2

Ngày: 15/03- 19/03/2013

Khóa 3

Ngày: 29/03- 02/04/2013

1.200.000

6. Kho¸  häc §¸nh gi¸ dù ¸n ®Çu t­ (theo ch­¬ng tr×nh khung t¹i TT 23/2010/TT-BKH ngµy 13/12/2010 ( cã hiÖu lùc tõ 26/1/2011)

Khóa 1

Ngày: 19/03- 21/03/2013

Khóa 2

Ngày: 28/03- 30/03/2013

900.000

7. Bồi dưỡng và cấp Chứng nhận Nghiệp vụ định giá xây dựng (là căn cứ cấp Chứng chỉ hành nghề Kỹ sư Định giá xây dựng).

Theo qui định TT05/2010 ngày 26/5/2010

Khoá 1:

Ngày: 19/03- 25/03/2013

Tối: 19/3 - 30/03/2013

Khóa 2

Ngày: 28/3- 03/04/2013

Tối: 28/3 – 08/04/2013

 

1.500.000

8. Khoá học hướng dẫn Nghiệp vụ hoàn công, nghiệm thu và thanh quyết toán vốn đầu tư XD công trình.

Khoá 1:

Ngày: 19/03- 21/03/2013

Tối: 19/3 - 23/03/2013

Khóa 2

Ngày: 28/3- 30/03/2013

Tối: 28/3 – 01/04/2013

900.000

9. Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lập dự toán xây dựng công trình.

Khóa 1

Tối: 19/03- 22/03/2013

Khóa 2

Tối: 28/03- 31/03/2013

1.100.000

10. Chỉ huy trưởng công trình xây dựng

Khóa 1

Tối: 19/03- 22/03/2013

Khóa 2

Tối: 28/03- 31/03/2013

 

1.100.000

11. Bồi dưỡng kiến thức về kinh doanh Bất động sản (Môi giới, định giá và quản lý điều hành sàn giao dịch Bất động sản).

Khai giảng lớp tối:

Khóa 1: 19/03/2013

Khóa 2: 28/03/2013

MG: 1.500.000

ĐG: 2.000.000

QLS: 1.500.000

(Học 3 lv giảm 1 tr)

12. Khoá học thẩm định kết quả đấu thầu

Khóa 1

Ngày: 01/03- 02/03/2013

Khóa 2

Ngày: 15/03- 16/03/2013

Khóa 3

Ngày: 29/03- 30/03/2013

750.000

13. Chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và CN sự phù hợp về CL CT XD.

Khóa 1

Tối: 19/03- 22/03/2013

Khóa 2

Tối: 28/03- 31/03/2013

800.000

14. Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Khóa 1

Ngày: 15/03- 16/03/2013

Khóa 2

Ngày: 28/03- 29/03/2013

800.000

             Địa điểm học: Học viện Hành Chính Quốc Gia, Số 10 Đường 3/2, P12, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh.

EDUPRO sẽ gửi Thư mời nhập học sau khi nhận được Phiếu đăng ký tham dự.

Đề nghị các đồng chí đăng ký theo mẫu sau trước ngày khai giảng khoá học và gửi hoặc fax về Công ty:

MẪU ĐĂNG KÝ

TT

Họ và tên

năm sinh

Nơi sinh

Chức vụ

Tel/Fax/

Di động

Khoá học tham dự

 và thời gian, địa điểm

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ:    CÔNG TY CP ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ

  VPGD:   Số 13 ngõ 350 Đường Kim Giang, Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

    Tel:    04.3.559.2164/04.3.559.2165                     Fax: 04.3.559.2153

               Di động:  Hương: 0982.04.34.69, Nhung: 0982.822.147 

               Email: eduprohanoi@yahoo.com       www.edupro.com.vn

NHẬN TỔ CHỨC CÁC KHOÁ ĐÀO TẠO TẠI CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP THEO YÊU CẦU VÀ TƯ VẤN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ THEO QUI ĐỊNH

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận                               

- Như trên      

- Lưu VP

 

 GIÁM ĐỐC

 

                          

 

 

  MAI VĂN KHÁNH