Hotline: 0982.822.147

CTCP ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ ( EDUPRO) là Đơn vị Đào tạo được Bộ Lao động TB và XH , Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng công nhận. Thông tin EDUPRO được đăng tải trên website các Bộ ngành.

https://muasamcong.mpi.gov.vn- Danh mục các cơ sở đào tạo

https://moc.gov.vn    ; https://antoanlaodong.gov.vn 

Liên Hệ Tư vấn Khóa học: Cô Nhung: 0982.822147 - Thầy Khánh: 0989.700.700