Hotline: 0982.822.147

BỘ LĐ TB VÀ XH CẤP QUYẾT ĐỊNH SỐ 465/QĐ-LĐTBXH NGÀY 29/3/2019 CÔNG NHẬN CTCP ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HUẤN LUYỆN  An toàn lao động, vệ sinh lao động. NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP NGÀY 15/5/2016; NGHỊ ĐỊNH 140/2018/NĐ-CP QUI ĐỊNH HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VSLĐ. Công ty CP Đào tạo và Nghiên cứu Quản lý kinh tế đào tạo cho các đối tượng Cán bộ Quản lý; Cán bộ chuyên trách về ATLĐ; Người LĐ làm công việc nguy hiểm; Người LĐ thuộc mọi ngành nghề đều phải được huấn luyện định kỳ.