Hotline: 0982.822.147

Lĩnh vực hoạt động

Các lĩnh vực hoạt động chính của công ty: 

- Đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, đào tạo ngắn hạn.

- Giáo dục đáp ứng nhu cầu người học ở trình độ Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trong lĩnh vực quản lý doanh nghiệp.

- Đào tạo quản trị doanh nghiệp.

- Đào tạo Bất động sản

-  Đào tạo tiếng Anh, tin học.

- Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ dự thầu, Đánh giá Hồ sơ dự thầu và các công tác khác liên quan đến đấu thầu.

- Tư vấn lập và quản lý dự án

- Tư vấn đầu tư, Tư vấn du học

- Và các lĩnh vực kinh doanh khác pháp luật không cấm.