Hotline: 0982.822.147

Căn cứ hướng dẫn của Bộ KH và ĐT, Bộ tài chính, Bộ xây dựng, CTCP Đào tạo và nghiên cứu Quản lý kinh tế quyết định mở các khoá đào tạo với thời gian cụ thể

Chuyên đề này giới thiệu tổng quan về đấu thầu, những quy định chung về đấu thầu, bao gồm:Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. Giải thích từ ngữĐăng tải thông tin trong đấu thầu, đấu t