Hotline: 0982.822.147

Để thực hiện sứ mệnh giúp “giúp đỡ, hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý cho các cá nhân, doanh nghiệp trong các hoạt động quản lý kinh tế", Edupro luôn có một đội ngũ cán bộ giảng dạy chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm:

Công ty hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: Đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng, ngắn hạn và dài hạn, tư vấn cấp chứng chỉ, tư vấn lập và quản lý dự án